Разединител с дефектнотокова зашита

ID Domae клас АС Моментални 30, 300 mА

Функции

Разединителите с дефектнотокова защита ID осигуряват:

  • Управление и разединяване на електрически вериги;
  • Защита на потребители срещу директен и индиректен допир;
  • Защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията.

Тези устройства съответстват на изискванията на стандарт БДС EN 61008-1 i BDS ЕН 61008-2-1.

Read more: Разединител с дефектнотокова зашита

Дефектнотокова защита

3-та степен - дефектнотокова защита

Този тип защита се монтира се в апартното табло и защитава от поражение от ел.ток, дори при пряк допир. Няма опасност от токов удар - изключва мигновено. Задължителни са за джакузи, масажиращи уреди във вани, сауни; при любопитни деца, бъркащи в контактите; за защита на комуникационни линии, ел.уреди и оборудван.

Read more: Дефектнотокова защита

Принципи при проектиране и изпълнение на електрически инсталации

 Как надеждно да защитим хората?

Как надеждно да защитим хората?

Ако човек неволно се докосне до части от електрическата инсталация, които нормално се намират под напрежение (директен допир) през неговото тяло протича ток. Този ток е от порядъка на десетки милиампери, което означава, че автоматичният прекъсвач или предпазителят няма да изклкзчат и следователно не могат да защитят човека в такъв случай. Единственото сигурно средство за защита в случая е дефектнотоковата защита.

Установено е, че протичането на ток с големина над 30 mА през човешкото тяло може сериозно да застраши здравето и живота на човек. Следователно дефектнотокова защита с чувствителност 30 mА е сигурно средство за защита на хората от поражение от електрически ток.
Чл. 1796 от Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии предвижда в токови кръгове, от които се захранват контактни излази, да се използват дефектнотокови защити с номинален ток на сработване не по голям от 30 mА.

Read more: Принципи при проектиране и изпълнение на електрически инсталации

Как да изберем подходящата защита

Защита чрез разединител с дефектнотокоба защита - ID

Защита чрез разединител с дефектнотокова защита - IDПрепоръчва се за групова защита от токове на утечка на няколко извода, като всеки от изводите е защитен с индивидуален автоматичен прекъсвач срещу претоварване и к.с.
Намира приложение както в жилищни сгради, така и в обществени сгради и в индустрията.
- избира се според сумарния ток на товара и прага на утечния ток - Пр. ID, 2P, 40А, 30mА.
- не осигурява защита срещу претоварване и к.с. - последователно във веригата трябЗа да бъде включен автоматичен прекъсвач. Ако ID се използва като главен апарат на апартаментно табло защитата от претоварване и к.с. може да се изпълнява от прекъсвача на извода в захранващото табло.
- недостатъци на груповата защита от токове на утечка с ID - при утечка по един от изводите се прекъсва захранването на всички защитавани изводи; при много избоди защитени с една дефектнотокова защита съществува риск от нежелани изключвания; защитата от претоварване и к.с. трябва да се гарантира с отделен автоматичен прекъсвач.
- предимства - икономичен метод.

Read more: Как да изберем подходящата защита

Практически съвети

Свързване на дефектнотокова защита

Свързване на дефектнотокова защитаНапомняне

За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевия проводник (N) и защитния проводник (РЕ) да бъдат отделни проводници т.е. да имаме система TN-S или ТТ (три или пет проводно изпълнение).
След дефектнотокова защита нулевият и защитният проводник не трябва да се свързват никъде помежду си. (Чл. 1792 от Наредба №3)

Read more: Практически съвети

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes