Абонаментна поддръжка

Специалистите на Електротехник-София имат дългогодишен опит в техническата поддръжка на електроинсталации. Нашата дейност е насочена предимно към корпоративни клиенти и ние гарантираме високо квалифицирана и ефективна помощ и бързо реагира.

В света на силната конкуренция, бързото и професионално отстраняване на технически проблеми, които пречат на ежедневните дейности, е от огромна важност за съхраняването и подобряването на пазарните позиции на всяка фирма. Нашите специалисти предлагат услуги с изключителна надеждност и качество, които покриват изцяло потребностите на нашите клиенти.

Абонаментната техническа поддръжка е насочена към корпоративни клиенти, които се нуждаят от гарантирано, надеждно и ефикасно обслужване. Чрез заплащането единствено на фиксирана месечна такса екип от опитни специалисти ще наблюдава и ще се грижи за вашите електрически системи и ще Ви помога при възникване на проблеми, които пречат на Вашата дейност.

Електротехник-София предлага гъвкави абонаментни планове, схеми с различни периоди на мониторинг, възможности за спешно реагиране и максимални гаранции за качество и изпълнение.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes