Статии от Електротехник - София

Соларната енергия – ефективна и безкрайна

Print

Общо взето се счита, че за един обитател в къщата е необходим около 1 kW – за осветление, за домакински уреди, домашна апаратура и други неща.
Това значи, че една еднофамилна къща с нормално семейство има нужда от около 2,5 kW инсталирана мощност. 

Системите обикновено се състоят от соларни покривни модули, монтирани с южна ориентация  /в зависимост от изпълнението примерно за 2,5 kW са необходими около 16 бр. панели от 150 W сьс стандартен размер около 140х80 см или около 20 кв.м площ/, електроника за контрол, батерия за съхраняване на енергията за през нощта или при облачни дни, инвертерно устройство, което преобразува тока в 220 V напрежение, подходящ за стандартна употреба. Цената на подобна система е около 8 000 евро по днешни цени на компонентите. Трябва да се вземе предвид факта, че е добре една соларна къща да бъде проектирана предварително като такава и електроинсталацията в нея да е обмислена и направена така, че да работи оптимално със слънчевия ток! Разбира се, това не означава, че на съществуваща постройка не може да бъде инсталирана соларна система – просто ще има повече усложнения и необходимост от нови кабели и организация.

Като идеология до момента съществуват няколко категории соларни къщи:

- напълно енергийно-независими къщи, при които са предвидени повече модули и апаратура, т.е., мощност, така че да не се разчита от външно захранване в „тежки” моменти;

- нормални соларни къщи, с инсталирани средно количество енергийни панели и апаратура /както примера по-горе /, които използват и помощта на външното захранване от доставчик на елекроенергия. В страните от Западна Европа и САЩ става все по-популярна схемата за поощрение на използването на соларно електричество в домовете - когато работи системата и генерира енергия, къщата консумира необходимото, а това, което е в повече, се изкупува обратно от  електродоставчика. Това става много просто – с двупосочен електромер. На практика, когато къщата има нужда от енергия /примерно нощем/, електромерът върти и се генерира сметка на потребителя... Когато къщата има повече от необходимото енергия /в слънчев ден /, тя я отдава на мрежата и електромерът се върти в обратна посока – т.е., електродоставчикът заплаща на собственика за закупената енергия.

- соларни къщи с няколко малки панела, които използват соларната енергия само за осветление и, примерно, за захранване на компютър и телевизо.

Каква е ситуацията в България?

Според действащите норми в страната, за да се продава соларно електричество на електродоставчика, сградната соларна инсталация трябва да се изгради като електроцентрала - с купища проекти, съгласувания и разрешителни! Това рязко охлажда ентусиазма дори и на най-запалените радетели на възобновяемата енергия и именно поради този факт в България няма все още разпространение на фотоволтаични системи за домове и сгради, за разлика от напреднали страни като Германия, САЩ, Япония, Австрия! Очаква се нова енергийна стратегия на правителството и да се надяваме, че ще бъде дадена зелена светлина на този толкова полезен отрасъл. Освен това, електроенергията  като цена е още относително ниска и стимул за инвестиране в зелена енергия /която е по-скъпа като апаратура за добиването й /  не е налице!
Въпреки всичко, бъдещето е ясно, а именно - използване на възобновяемата соларна  енергия, опазване на околната среда и планиране на сградите така, че да добиват нужната си енергия. Въпрос на време е само инсталирането и интегрирането на слънчеви панели в сградите да стане стандарт и да не можем да си представим как сме живяли без този източник на зелена, чиста, безкрайна и безплатна енергия! 

 

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes