Статии от Електротехник - София

За истинската цена на енергията

Print


Днес нещата стоят по много по-различен начин. Природните ресурси са изчерпаеми и подобни петролни кладенци вече не съществуват. Най-голямото петролно находище в света Гавейра, което е открито през 1948 година няма конкурент по размери и до ден днешен.
През последните десет години стана ясно, че цената на добива на петрол може само да нараства.
С увеличаване на енергийните разходи за добив на енергия, количеството нетна енергия, която остава на разположение, рязко намалява.
Става все по-трудно да бъде открит петрол, а разходите за осигуряване на този вид енергия само нарастват.
Тъй като количеството енергия, влагано за осигуряване на енергия за икономиките, непрекъснато ще нараства, то нетната енергия ще намалява, макар и количеството използвана енергия да остава същото, или даже да расте в близко бъдеще. Това означава, че ще намалява достъпната енергия, необходима за конкретни цели – за строителство на домове, училища, болници, за транспорт, за отопление, за изграждане и поддържане на инфраструктура.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes