Статии от Електротехник - София

20,000 пъти по-мощен светодиод – възможно ли е?

Print

Новата LED ще бъде инсталирана на над 150 мeтра над високите сгради и ветроизмервателните мачти, на мястото на мигащата червена светлина, която в момента служи като предупредителна. Увеличаването на яркостта ще бъде още повече, защото те ще бъдат в групи по три, така че всеки да може да осигури 600,000 кандела.
Потреблението на енергията е само 350W.
Изненадващо за широкия потребител, в авиацията е необходимо по-добро осветление през деня, в мъгла и при наличието на облачност. Тази иновация значително подобрява авиационната безопасност през деня, кактбъде о и в при слаба видимост.
Интересен факт е, че светодиода не създава т.нар. „светлинно замърсяване” през нощта, което подсказва факта, че бледостта може да бъде толкова ниска, че да достигне 2,000 кандела, което все повече подобрява прозрачността на препятствия, в сравнение с днешните 10 кандела, характерни за предупредителните авиационни лампи.
Новите светодиоди отговарят на подзаконовите изисквания на Федералната авиационна администрация и международни организация за гражданско въздухоплаване и ще бъде предоставена на промишления сектор за производство през януари 2011 година.
Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes