Полезни съвети от ЕЛЕКТРОТЕХНИК - София

Електрически контакти

Print
Published Date
При електричеството всички проблеми са в наличието или отсъствието на контакт. Или го има там където трябва или не. Отстранявайки несъответствието ние получаваме надеждна, работеща електрическа система.

Действително, най-честият проблем - това е повреда в електрическата верига. Като правило, най-вероятното място на възникване на проблема се явяват местата на свързване на проводниците. За прекъсването на електрическата верига съдим по липсата на осветление или електричество в контакта.  Значително по-неприятно е когато има нарушаване на контактите в защитната верига. Своевременното отстраняване може да съхрани здравето и живота ви.

 

Ненадеждният контакт често става причина за сериозни повреди и пожари, тъй като в това  място проводниците се нагряват.

Какви са основните аспекти при обезпечаването на надежден контакт в електрическите мрежи: За да се обезпечи надеждно съединение на проводниците, за разлика от традиционното усукване на проводниците, се използва съединяване с клеми. Но да караме подред:

1.    Съединяване чрез запояване. Обезпечава надежден контакт на проводниците, защитава от корозии, предпазва проводниците от разместване. Недостатъците на този вид свързване е, че спойката не понася физически натоварвания и при многожилните проводници може да доведе до разрушаване на незапоените участъци. Запоеното съединение трябва да бъде изолирано с помощта на изолационна лента. Изолентата се слага на 3 слоя припокриващи се един друг. Основно се използват два вида ленти - текстилни и винилови. Най-добър резултат се получава при комбинация на двата вида - отдолу се слага текстилната, а отгоре виниловата. Термошлаухите придобиват все по-голяма популярност, за сметка на удобството.  Термошлаухите  отговарят на степен на защита IP20.
2.    Пружинните клеми си завоюваха добра позиция сред електротехниците, особено при работа в жилищните домове. Принципът им на действие е прост - освободеният от изолация проводник се поставя в предназначените за него отвори при което пружината надеждно го фиксира. Главното предимство на такова устройство е възможността да се съединяват проводници с различни диаметри и от различни материали.  При запълване със специален гел това съединение защитава и проводниците от корозия, защото отсъства пряк контакт между проводниците. Предлагат се модели за едножилни и многожилни клеми, което значително облекчава работата на съвременния електротехник.  Конструктивните особености на този тип клеми позволяват съединяването само на определено количество проводници с определен диаметър, затова е необходимо преди започване на работа да се прецени количеството и вида на необходимите клеми.
3.    Клемните пластини се използват най-ефективно в случаите, когато трябва да се свържат твърди едножилни проводници. Контактът се осъществява  като проводникът се закрепва към общата токопроводяща пластина с помощта на винт. Защитата на такъв вид контакт става чрез разполагането на токопроводящата пластина в специални разпределителни кутии.
4.    Скоби: контактът се обезпечава от две метални пластини с прорези за проводниците, които се захващат с четири винта. Най-често се използват при съединяване на въздушни алуминиеви електрически линии. Но съществуват конструкции и за монтаж в жилищни помещения. Наличието в средата на разделителна пластина дава възможност да се съединяват медни и алуминиеви проводници, без опасност от електроерозия.
Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes