Статии от Електротехник - София

Електричество в банята

Print

В действащите норматични документи са предвидени строги правила монтаж на електрооборудването в бани, тоалетни, душ кабини. В тези опасни помещения количеството на розетките, съединителните кутии, проводниците, трябва да бъде сведено до минимум. В тези помещения се използват материали, специално предназначени за работа при такива условия. Необходимо е да се предвиди и дефектокова защита в случай на аварии и пренапрежения.

Заземяване и зануляване

Във всяка баня има много метални предмети, затова заземяването е особено важно. За да се избегнат злополуки всички електрически учеди трябва да бъдат заземени.
 

Вентилация за баня – възможно ли е да се изгради електрическа вентилация за баня?

Проблемите в работата на естествената вентилация на сервизните помещения, особено в по-високите блокове при по-топло време са налице. Но наистина може да се изгради принудителна вентилация, свързана към съществуващите отдушници и комбинирана в една система с окачен таван. Това е елегантно решение, но сравнително по-скъпо и сложно. Друг вариант е електрически вентилатор, който засмуква парата и въздуха от сервизното помещение и ги изкарва в атмосферата.

Добре е вентилаторът да се включва извън банята с отделен включвател или от ключа за осветлението. Съществуват и вентилатори, които са снабдени с таймер за включване и изключване, датчик за влажност и др.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes