Статии от Електротехник - София

Електричество без проводници?

Print

В информацията се споменава, че "енергийният лъч" се предава като обикновеното излъчване в традиционните оптически системи. С помощта на тези лъчи може да се предава електричество от единият край на стаята до другия и да се захрани с него компютър, телевизор, тонколонки, цифрова фотокамера и др.

Според уверенията на компанията новата технология ще премахне проводниците от стаите и ще повиши комфорта и естетическата привлекателност на жилищата. Този способ за сега може да предава енергия на разстояния 10-100 м. С новата система потребителят няма да мисли за такива скучни неща, като недостиг на контакти, ограничено разстояние на електрическите прибори до контакта, стелещите се навсякъде електрически проводници, отпада необходимостта да се грижим за зареждане на мобилните устройства.

Принципът на работа на  «PowerBeam» е достатъчно прост. Накъде недалеч от захранващият източник се разполага предавателят на енергия, наречен от разработчиците Powmitter и съдържащ определен брой инфрачервени лазерни светодиоди с изходна мощ на лъча 1—5 вата всеки. Системата от формираните по този начин лазерни лъчи  се изпраща към разположеният на електро потребяващото устройство приемник, където е предвидена решетка от лещи и високоефективни фотоелектрически преобразуватели, които преобразуват невидимият оптичен лъч в електричество.

Безопасността и надеждността на работа на системата се обезпечава от няколко оригинални решения. Първото - изходните лъчи на лазерните светодиоди с помощта на оптика леко се разфокусират, така че плътността на потока да не превишава 10 mW/mm. В същото време разфокусирането е достатъчно малко, че да не предизвика големи загуби на енергия на разстояние до 10 м. Второ - приемникът постоянно изпраща слаб ответен сигнал, който служи като индикация за изправната работа на системата. Ако сигналът прекъсне поради пресичане на пътя на лъчите от човек или животно, излъчването автоматично се прекратява. Работата се възстановява едва след като каналът отново се окаже свободен. По време на подобни прекъсвания електрическото устройство-потребител работи на акумулатор, скрит в приемника. По този начин потребителят може свободно да се движи из стаята. Разбира се не е добре дълго да се стои на пътя на лъчите.

Безпроводните звукови колонки са отдавна известни, но към тях по въздуха се предава само акустичен сигнал, а електрическото захранване все пак минава по проводниците. С новата технология те ще могат окончателно да се освободят от кабелите.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes