Статии от Електротехник - София

Слънчева алтернатива за получаване на водород

Print

Новата технология изглежда проста, но за нейното разработване са били необходими няколко години научни изследвания. До момента водород в промишлени количества се произвежда от природен газ и водни пари, но като отпадъчен продукт се получават вредни за околната среда газове, като въглероден окис.

Другият разпространен способ за получаване на водород е чрез електролиза на вода. Този способ, обаче, е неикономичен.

Новият способ за първи път постига разлагане на водата, като директно се използва слънчева енергия. Ефиктивността му е достатъчно голяма за да се мисли за производство на водород в промишлени количества. Особено ако се окаже, че себестойността на това производство е значително по-ниска от тази на слънчевите батерии. За момента единственият проблем е липсата на инфраструктура за транспорт на водорода от слънчевите райони.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes