Статии от Електротехник - София

Лампа, която улавя вашите мисли

Print

Всяка лампа е изработена от стъкло и в нея е вграден генератор на случайни събития, който превръща физически явления на квантово ниво в цифров изход. Според квантовата механика тези събития трябва да са случайно разпределени и статистически предсказуеми.

Въпреки това научните изследвания в последните години откриха аномалии. Учени от Принстънският университет са установили, че човек е в състояние да повлияе върху такъв генератор на случайни събития и да промени статистиката. Как точно става това учените от Принстън не знаят, но предполагат, че съществува пряка връзка между физическият свят и човешкият ум. Лампата е разработена с помощта на учените от Принстън.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes