Полезни съвети от ЕЛЕКТРОТЕХНИК - София

Какво да направим, ако имаме съмнения за проблеми в електрическата инсталация?

Print
Published Date
  1. Ако усетите миризма на гума или пластмаса, изключете консуматорите.
  2. Ако можете да установите точно откъде е, ползвайте друг контакт и удължители само временно.
  3. В най-къс срок отстранете нагорелите кабели, контакти и потърсете помощ от правоспособен електротехник.
  4. Удължителите крият опасности от препъване, не е сигурно дали са защитно занулени и сечението на проводниците дали отговаря на капацитета на консуматора.
  5. Ако миризмата идва от таблото с предпазителите, установете от кой предпазител е и го изключете. При винтовите предпазители той ще бъде топъл, дори горещ. По-често се случва да бъде главния предпазител и захранващия проводник. При такива ситуации се създава предпоставка за пожар!
  6. Миризмата на гума, пластмаса, бакелит, означава че проводниците се нагряват поради: слаба връзка, по-голяма консумция на ток, отколокото е предвиден проводника, лош контакт на клемите.
  7. Никога не приемайте обяснението, че на даден уред трябва да се включва щепсела в контакта само при едно положение (например някакъв белег върху щепсела отгоре). Това говори, че има нередност с електрическият уред и "специалистът" не е запознат с професията си. Всеки уред трябва да се включва, независимо как се поставя щепсела в контакта.
  8. Винаги настоявайте пред вас да се проверят контактите дали са занулени. В този случай, ако има пробив в ел.консуматора, предпазителя ще се изключи/изгори и ще ви предпази от токов удар.
  9. След монтаж или ремонт на ел. уред при включен (работещ) уред, да се провери за отечка (офазяване). Предназначението на зануляването на контакти тип-шуко и щепсел-шуко (свързващ кабел с 3 жила връзка на третото жило на корпуса на уреда), е при пробив на на уреда (офазяване) предпазителят да изключи мигновено и по този начин ви предпазва от токов удар.
Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes