Електро услуги

Print

Ние предлагаме електро-услуги за територията на гр. София, които включват разнообразни монтажни и ремонтни работи за битови и фирмени клиенти.

Електротехник в София: електроуслуги, изграждане на електрически инсталацииЕлектро монтажни услуги:

- изграждане и монтаж на ел. инсталации в битови, обществени, административни и промишлени сгради, офиси, заведения;

- монтаж, демонтаж, ремонт и преместване на ключове, контакти, табла, осветителни тела и електрически прибори; монтаж и смяна на автоматични предпазители и бушони.

- осветителни системи - монтаж и ремонт на външно, вътрешно, скрито, стълбищно, рекламно, аварийно осветление, по желание може да бъде добавено дистанционно (включено/изключено) или автоматично управление (здрач, движение, присъствие); ремонт и подмяна на стълбищно осветление.

- монтаж, демонтаж  на домофонни и видеодомофонни системи;

- Защита от пренапрежения - 380/220 V, монтаж/демонтаж на табла, дефектотокови защити, защити от пренапрежение, трансформатори, пултове за управление; заземяване, защита от високо напрежение; защита на офис-оборудване и битови електрически уреди от пренапрежение.

Ремонтните услуги:

- ремонт на всички видове ел. инсталации;

- ремонт и доизграждане на осветителни системи;

- електрически замервания;

- ремонт и подмяна на домофонни системи.

На всички монтирани от нас ел. инсталации и ел. съоръжения предлагаме гаранционно и абонаментно обслужване. Нашите специалисти електротехници ще отговорят на вашите въпроси и ще направят препоръки за поддръжка и правилна експлоатация на електрическите съоръжения.
Качество на извършваните услуги
Ние гарантираме качеството на извършваните от нас електрически услуги, но то зависи в определена степен и от влаганите материали. В случай, че материалите с закупени от вас, гаранцията, която даваме,  е само за монтажа или ремонта.
Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes