Статии от Електротехник - София

Print

Покривните соларни инсталации в Япония отбелязват забележителен ръст от 160% през 2011 година – върху покривите на жилищни сгради, обществени и индустриални сгради.  Но този ръст започва дори преди аварията във Фукушима през март миналата година – с въвеждането на благоприятни тарифи за изкупуване през 2009 година.

В Япония се разгръща силна тенденция за постигане на енергийна независимост на ниво домакинства, общини и индустриални потребители. От април 2011 до януари 2012 са подадени 215 178 заявления за покривни инсталации на жилищни сгради. Особено забележителна е реакцията на компанията Кyocera за осигуряване на цялостно решение за генерираща система със система за съхранение на енергията за индивидуални клиенти.

Тази система предлага не само енергия в случай на режим на тока или на природно бедствие, но също така снижава консумацията на енергия от мрежата в пиковите дневни часове на потребление, когато цената е най-висока.

Освен на жилищни сгради се наблюдава бум на инсталации върху покривите на универсални магазини, складове, фабрики, училища, болници и други обществени сгради.


“Eco Shopping Mall” в Япония с приблизително 1MW инсталирани соларни панели

Source: Clean Technica

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes