Статии от Електротехник - София

Print

Halotechnics, стартираща компания, е разработила два радикално нови типа материали за топлинно съхранение на слънчевата енергия. Те използват различни типове соли и нов тип стъкло. Това позволява слънчевата енергия да се съхранява при много по-високи температури, отколкото досега използваните стопилкови смеси. Това означава значително повишаване на ефективността и намаляване на оперативнинте разходи в слънчевите термални централи.

Почти всеки ден излизат новини относно подобряване ефективността и намаляване цената на фотоволтаиците. Но тази новина връща интереса към соларната термална технология. За разлика от фотоволтаиците, тук се използва слънчевата топлина за задвижване на парни/газови турбини и този тип централи могат да генерират електричество 24 часа. Именно възможността да се доставя енергия в пиковете часове вечер е едно от големите достойнства на тези централи.

„За да се достигне целта от 6 цента на киловатчас ни трябва по-високо температурна система.“ – казва Mark Mehos, Мениджър на Concentrated Solar Power program на Американската National Renewable Energy Laboratory в Golden, Colorado – ”Комерсиалните системи в момента са ограничени до температури от 565 °C — това са кулите с разтопени соли“.

Компанията Halotechnics е spin-out на химическата компания Symyx. Именно това е ключът към нейния успех – за да намерят перфектния материал за термално съхранение, те са изследвали приблизително 18 000 смеси чрез модерен метод за скрийнинг.

Halotechnics определя материали, които могат да се загряват до над 700°C. Нещо повече – един от видовете стъкло може да се загрява до 1,200 °C.

Според MIT:

“Това е вид стъкло, което се топи при 400 °C (обикновеното стъкло за прозорци се топи около 600 °C) и може да се загрява до 1,200 °C. То може да се използва за загряване на въздух за задвижване на газови турбини, като с остатъчната топлина се произвежда пара и се задвижват парови турбини – точно като в най-модерните парово-газови централи с комбиниран цикъл. Те достигат до 60% ефективност.

Източник: Clean Technica

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes