Статии от Електротехник - София

70% ръст на фотоволтаичните мощности през 2011 година

Print

European Photovoltaic Industry Association (EPIA) представи своя нов доклад за развитието на сектора през 2011 година. Той показва продължаващия ръст на свързаните към мрежата фотоволтаични инсталации, въпреки финансовата и икономическа криза. Новоприсъединените към мрежата мощности през 2011 са 27,7 GW (при 16,6 гигавата новоприсъединени мощности през 2010 г.). Така в края на 2011 година сумарният капацитет на действащите фотоволтаични инсталации в света достига 67.4 GW, ръст от 70%, спрямо 39.7 GW капацитет в края на 2010 година.

Почти 21 GW от този ръст са реализирани в Европа. Броят на пазарите, достигнали повече 1 GW нови мощности нараства на 6 в сравнение с 3 година по-рано. През 2010 трите най-големи пазара са Германия, Италия и Чехия. През 2011 класацията оглавява Италия, следвана от Германия, Китай, Съединените щати, Франция и Япония, всяка от тях с повече от 1 GW нов капацитет.

60% от новоприсъединените през 2011 фотоволтаични мощности в света се падат на Италия и Германия, 75% – на Европа. Още статистика: През годината фотоволтаичния сектор се нареди на трето място сред възобноявемите енергийни източници, след хидро и вятърната индустрия. Генерираната енергия от фотоволтаици в света достигна 80 милиарда kWh, достатъчни да обезпечат консумацията на 20 милиона домакинства. В Европа инсталираните фотоволтаични мощности в края на 2011 достигнаха 50 гигавата.

По материали от:

http://www.renewable-energy-sources.com/2012/01/25/epia-photovoltaic-market-with-stable-growth-in-europe-and-around-the-world/

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes