Статии от Електротехник - София

Възобновим природен газ с помощта на енергия от слънцето

Print

Американската компания HyperSolar е разработила метод за синтез на природен газ чрез използване на слънчева енергия. През ноември 2011 HyperSolar подаде патентна заявка за революционната си технология, която използва слънчева светлина, вода и въглероден диоксид за производството на възобновим природен газ – метан. Той може да се използва като дирерктен заместител на традиционния природен газ, без сондажи и опасни технологии като фракинга, като в същото време се контролира нивото на въглеродните емисии.

„Възнамеряваме да фокусираме цялата си енергия и ресурси за комерсиализиране на нашата технология“ – казва Tim Young, CEO на HyperSolar. Вдъхновени от процеса на фотосинтеза, чрез който растенията използват слънчевата енергия, HyperSolar са създали революционна система от наночастици, която имитира природния процес за отделяне на водорода от водната молекула. Водорода след това реагира с въглеродния диоксид до получаване на метан – основен компонент на природния газ.

„Според прогнозите консумацията на природен газ ще надвиши консумацията на въглища до 2035 година. Това е следващия ключов енергиен ресурс. – казва Young – „От изгрев до залез системата от наночастици ще работи във воден разтвор за производството на екологично чист, възобновим газ, който може да се използва след това в електроцентралите, в промишлени инсталации или превозни средства – навсякъде и по всяко време.“

Стотици милиарди долари вече са инвестирани в инфраструктура, която ползва природен газ. Още трилиони долари са на път да бъдат вложени, така че наистина природният газ се превръща в първичен енергиен източник. Но същевременно рисковете за околната среда, свързани с добива и използването на конвенционалния природен газ са също съвсем реални. С използването на най-новите постижения в нанотехнологиите, HyperSolar могат да спомогнат да се избегнат неблагоприятните аспекти при добива на природен газ, като в същото време продължи да се използва съществуващата инфраструктура чрез фундаментална промяна на източника на газ.

По материали от: marketwatch

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes