Статии от Електротехник - София

Енергията от ВЕИ в Германия с нов рекорд през 2011

Print

Въпреки опитите да се представи зелената енергия като непрагматична опция, най-силната икономика в Европа отбеляза през 2011 година рекорден ръст на енергията от възобновяеми източници, която надмина производеното от въглища, газ и от ядрения сектор. Енергията от ВЕИ достигна 1/5 от произведеното количество за 2011 година, значителен ръст в сравнение с дела и от 16,4% през 2010 година.Във ВЕИ-индустрията в Германия са разкрити над 400 000 работни места.

Повече енергия в Германия през тази година е произведена единствено от лигнитни въглища – 24,6%. Атомната енергия е намалила своя дял от 22,4% през 2010 на 17,4% през 2011 след затварянето на 8-те най-стари реактори, последвало ядрената катастрофа във Фукушима. Германия планира да затвори всички свои ядрени реактори най-късно до 2022 година.

Този изумителен резултат в Германия обаче не се дължи на щастливо стечение на обстоятелствата, а на внимателно планиране, както се вижда от следната графика:

Повече от половината от ВЕИ-мощностите са в ръцете на обикновените хора според German Renewable Energy Agency. Това е една изключителна възможност за германските граждани  да подобрят своята лична сигурност в тежките времена на криза.

Тайната на германския успех е в преферециалната тарифа за изкупуване, която позволява на всеки гражданин, домакинство, бизнес да стане производител на възобновима енергия. Според действащата в страната тарифа електроразпределителните дружества са задължени да изкупят всеки ват генерирана чиста енергия, при това с дългосрочни договори и да предложат цена на енергията, която да гарантира приемлив срок за възвръщане на инвестицията.

Тарифата за изкупуване на енергията от ВЕИ е и мощен фактор за демократизиране на енергийния сектор – разширява възможността за собственост на енергогенериращи мощности и разнобразява самите енергийни източници.

По материали от: businessweek и    solarfeeds

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes