Статии от Електротехник - София

Проектът Хелиос – 10 GW мощности от слънце в Гърция

Print

Окъпана в слънце и затънала в липса на ликвидност, Гърция търси иновативни начини да изправи на крака икономиката си и да създаде нови работни места. Един от тях е „Project Helios“, който беше представен от гръцкия енергиен министър George Papaconstantinou в началото на септември пред проведената в Хамбург Европейска фотоволтаична конференция (European photovoltaic conference). Планът на Гърция е до 2050 година да инсталира 10 гигавата соларни мощности, основно чрез привлечени международни инвестиции.

Гърция смята да капитализира един от най-големите си ресурси – страната разполага с 300 слънчеви дни в годината. Гърция ще предостави терени на инвеститорите за изграждане на соларни централи като средство за генериране на приходи и разкриване на работни места. За да бъде поканата действително привлекателна за потенциалните инвеститори, гръцката държава възнамерява да опрости максимално административните процедури и да елиминира всички бюрократични пречки, съпътсващи процеса на изграждане на слънчевите мощности.

Гърция възнамерява да помогне да останалите европейски държави да постигнат целта до 2020 година 20% от електричеството да бъде от ВЕИ. Проектът Хелиос напомня на мащабния проект DESERTEC, с по-малък размер, но ситуиран на европейския континент.

Първите 2.2 GW соларни мощности се очаква да бъдат включени към мрежата до 2020 г., а с 10 GW до 2050 г. страната определено ще се превърне в износител на чиста енергия.

По материали от: ecogeek и   pv-magazine

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes