Статии от Електротехник - София

Зелените столици на Европа – 2010 г. – Стокхолм

Print

На какви условия трябва да отговаря един град, за да бъде обявен за зелена столица на Европа? Наградата се присъжда на европейски град, който „има водеща роля в постигането на природосъобразен градски живот и който може да демонстрира значителни постижения в постигането на добри екологични стандарти, последователност в поставянето на амбициозни цели и прилагането на подходящи мерки за тяхното постигане, непрекъснато подобряване на средата и устойчиво развитие“.

Шведската столица Стокхолм беше първият град, избран от Европейската комисия за Зелена столица на Европа през 2010 г. Почти 90% от жителите на Стокхолм живеят на разстояние не повече от 300 метра от зелени площи. Да живееш в този град означава високо качество на живот, разнообразни възможности за почивка, пречистване на водите, богато биоразнообразие, високоекологична среда и ограничени нива на шум. Основната амбиция на Стокхолм е да елиминира напълно използването на изкопаеми горива до 2050 година. Градът е намалил въглеродните си емисии с повече от 25% спрямо нивата от 1990 година, делът на възобновяемата енергия е 70%, а 25% от отпадъците се рециклират.

В Стокхолм са предприети множество икономически ефективни стъпки за намаляване на енергийните разходи на сградите, като подобряване на регулацията и контрола на отоплението и системите за вентилация. Друга инициатива е увеличаване използването на светодиодно осветление в парковете, офисите и училищата. Светодиодното осветление предлага светлина близка до естествената и икономия от 25%. Не само в търговските сгради, но също така и сред домакинствата е била разпростанявана информация как да се намали консумацията на енергия и да се подобри енергийната ефективност.

Стокхолм залага и на екологично чист транспорт: чрез проекта „Stockholm’s Clean Vehicles“ в града е увеличен броят на еко-колите. От 2007 година насам един от всеки пет автомобила е получил сертификат “clean car.” Стокхолмското летище Arlanda е първото, акредитирано за най-висок клас на въглеродни икономии. С цел промотиране използването на велосипеди, градът е инвестирал в създаването на по-дълги велосипедни алеи. За да се намали натовареният трафик е въведена такса за влизане/излизане на автомобилите в града в работните часове. Благодарение на тези мерки въглеродните емисии са намалени с 14%, качеството на въздуха се е подобрило с 10% и трафикът е намалял с 20%.

Cleantech Stockholm е център на Cleantech Scandinavia – водещата организация за чисти технологии в Скандинавските страни. Тя се ръководи от визионера Magnus Agerström и има за президент Alexander Lidgren. Това е мрежа от инвеститори и професионалисти, която има за цел да осигурява експертиза в областта на чистите технологии, осъществяване на контакти и възможности за инвестиции. Организацията промотира и координира растежа на сектора на чистите технологии в Скандинавските страни, както е и двигател за иновации.

Стокхолм е дом на непрекъснато разрастващ се брой компании в сектора на чистите технологии. Това са около 3 000 компании с над 25 000 служители. Основните дейности са: пречистване на водите, възобновима енергия, добив на енергия от отпадни води, алтернативни горива, изграждане на екологична инфраструктура.

Моделът Hammarby: Hammarby Sjostad е малко градче в рамките на община Стокхолм, безспорен образец за зелен град. Навсякъде има соларни и фотоволтачни панели,зелени покриви, вакуумна система за твърдите отпадъци, система за използване на биогаз.

В Централната гара в Стокхолм всеки ден влизат около 250 000 пътници, които неизбежно отделят топлина. Няколко шведски инженери решават да използват тази топлина, за да осигурят отопление за съседна офис-сграда чрез система за трансфер. След пускането в експлоатация на системата, енергийната консумация е намаляла с 20%.

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes