Статии от Електротехник - София

Print

Новият тип “оптически батерии” използват специална технология, усилваща магнитния ефект на слънчевата светлина и дават възможност за създаването на относително евтини екологични енергоизточници, които не отделят големи количества топлина.

 

Изледователи от Мичиганския университет (University of Michigan) са успели да оползотворят мaгнитния ефект на светлината, който позволява да се създава електрическа енергия от слънцето, без да се използват традиционните полупроводникови клетки. Според учените това дава възможност за производството на нов тип устройства за произвеждане на електроенергия, засега условно наречени „оптически батерии“.

Новата разработка се базира на добре известния факт, че светлината съдържа „електрически и магнитни“ компоненти. Досега повечето учени бяха склонни да пренебрегват магнитния компонент заради пренебрежимо малкия и практически неизползваем ефект от него. Но изследователите от Мичиган забелязали, че при определена интензивност, когато светлината преминава през специален непровеждащ електричество материал, ефектът от магнитното поле на светлината се увеличава „стотици милиони пъти“ в сравнение с очакваните резултати и придобива практически измерения.

В резултат на това се появява възможност за създаване на слънчеви батерии, без да се използват сравнително скъпите полупроводникови материали, които са нужни за сегашното поколение генериращи електроенергия соларни устройства. Освен това, новият тип „оптически батерии“ не създават големи количества топлина, както е при сегашните слънчеви батерии, чиито клетки „поглъщат“ и светлина, и топлина. Според мичиганските учени, и в момента е възможно ефективността на новия тип соларни батерии да се повиши до нивото на масово разпространените електрозахранващи елементи. Засега обаче не се съобщава кога евентуално може да се премине към етап на комерсиална употреба на новия тип слънчеви батерии.

Източник: pcworld.bg

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes