Статии от Електротехник - София

Линейна мълния

Print

Линейна мълнияМеханизмът на възникване и развитие на мълнията е добре изучен. За появата на мълния е необходимо напрежението между два дъждовни облака, вътре в облака или между него и земята, да стане по-голямо от пробивното. Тогава възниква искров разряд - линейна мълния, съпроводен с ослепителен блясък и характерен гръм.

Мълнията си пробива път към земята стъпаловидно, на импулси. С достигането й до земната повърхност завършва първата фаза от нейното образуване и започва втората, главна фаза. По канала става бурно съединяване на отрицателното с положителното електричество. Този процес, наречен обратен удар, се развива от земята към облака със скорост десетки хиляди км/сек. След първия удар следват и други, като броят им обикновено е 3-4, а в изключителни случаи достига 50. Това продължава до тогава, докато се изчерпи запасът от електричество в облака.

Мълнията е зигзагообразна и има много разклонения, тъй като лидерът при развитието си избира местата с най-малко електрическо съпротивление и не всички лидери достигат до земята. Електроните във въздуха, макар и малко, под действие на електричното поле се устремяват към земята, като скоростта им непрекъснато се увеличава. Те срещат молекулите на въздуха и ги йонизират. Получените електрони под влияние на електричното поле се движат също с голяма скорост, срещат нови молекули от въздуха и ги йонизират и т.н. Създава се лавина от електрони наречена лидер, която се движи към земята. Процесът протича в тесен канал - въздухът в него се загрява  и от изолатор се превръща в проводник. При това протича ток със сила стотици ампери при електрически потенциал десетки мегаволта. Като цяло процесът се развива приблизително за 1/100 от секундата.

Виж още:

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes